Kontak persoon:  Kerkkantoor, 012 664 4725 kantoor@nglyttelton.org.za

Kategese vind plaas om 10 uur Sondag oggend direk na kerk.

Kleuterkerk: Voorskools tot graad 3 (3jr – 6jr) kom in die kleuterskool.

Junior kategese: Gr 4-6:

Tydens die diens is daar ‘n “exit” en kom hulle in die Kaija bymekaar – die vertrek agter die saal. Kinders moet asb hulle Bybels en ‘n skryfding saambring. Almal is welkom. 

Senior kategese

Die Diensraad het besluit om die verskillende ouderdomme en behoeftes te akkommodeer met twee groepe. 

Die een groep is gerig op die behoeftes van die graad 7, 8 en 9 katkisante en fokus op Bybelse temas. Die groep word  begelei word deur Dr. Langner. 

Die tweede groep is gerig op die afronding van die belydenisklas en fokus op die belydenisskrifte. 

Ouers en katkisante is welkom om by enige een van die twee groep  volgens hulle behoefte en keuse in te skakel. 

Beide groepe vergader Sondae direk na die eredienste  en  kom  gesamentlik bymekaar tot verdere kennisgewing.