Gemeentevisie:
" Ons is die hande en voete van Jesus wat in liefde dien...."
Vir ons is "hande" tekenend van gewillige mense. 
Ons vier bedieninsgsareas:
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Gemeentevisie:
" Ons is die hande en voete van Jesus wat in liefde dien...."
Vir ons is "hande" tekenend van gewillige mense. 
Ons vier bedieninsgsareas: