Meer oor ons

Wie is ons?

Ons glo vas dat Christenskap ‘n sewe-dae-‘n-week aksie is. Ons wil graag ons lidmate help om elke dag van die week, geestelik met God en sy geloofsfamilie (-gemeente), te verkeer. Ons wil ons lidmate bystaan om ‘n lig en ‘n dissipel in die alledaagse lewe te wees.

Nie net vir Sondae nie 

Dit is die plek waar jy altyd raad en bemoediging kan kry.

Sodoende kan jy met vrymoedigheid met mense langs jou pad oor
die Here se redding, gesels.

Hoop

Geloof

Die Bybel

NG Lyttelton Moedergemeente

By NG Lyttelton Moedergemeente het ons ‘n omvattende verskeidenheid bedieninge om in die behoeftes van ons geloofsgemeenskap te voorsien.

‘n Baken in ons gemeenskap waar elke lig anders skyn en mense na Christus toe lei.

NG Lyttelton Moedergemeente se Nuwe moederskamer

Die NG Lyttelton Moedergemente se moederskamer is ‘n rustige hawe vir nuwe moeders om hul babas te versorg tydens die diens. Hier vind moeders ‘n warm gemeenskap om hulle te ondersteun op hul reis van ouerskap. ‘n Omgewing wat liefde en begrip uitstraal.

NG Lyttelton Moedergemeente Personeel

Linkie Lepatsi

Skoonmaker

Johannes Ngoako

Algemene werker

Hein Brits

Orrelis

Gereelde navrae

Ons glo dat:

– Daar een God is wat vir ewig bestaan in drie persone, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons glo dat die Seun aan die kruis gesterf en uit die dood opgestaan het, dat Hy na die hemel opgevaar het en weer na die aarde sal terugkeer om as Regter te oordeel oor alle mense;

– Die Bybel die geïnspireerde, onfeilbare en gesaghebbende Woord van God is;

– God in ‘n verbondsverhouding alle sfere van die mens se bestaan beïnvloed;

– Daar ‘n sondeval was en dat dit ‘n universele sondeskuld tot gevolg gehad het;

– Die verlossing van die skuld, die straf en die mag van sonde, slegs deur die opofferende dood van Jesus Christus as ons verteenwoordiger en plaasvervanger verkrygbaar is;

– Dit, vir die redding van sondige mense, noodsaaklik is dat die Heilige Gees nuwe lewe in die mens genereer wat hom in staat stel om hom tot God te bekeer en in Jesus Christus te glo;

– God die Kerk stuur om die wêreld in sondenood te bereik met die verlossende Evangelieboodskap van onse Here Jesus Christus.

Kyk gerus op ons gebeurtenisse blad vir meer inligting https://nglyttelton.org.za/gebeurtenisse/

Ons wil graag ons lidmate help om elke dag van die week,
geestelik met God en sy geloofsfamilie (-gemeente), te verkeer. Ons wil ons lidmate bystaan om ‘n lig en ‘n dissipel in die alledaagse lewe te wees.

Kom besoek ons Sondagoggende 9:00vm

Waar is ons geleë

Burgerlaan 91, Lyttelton Manor, Centurion, 0157
(h/v Burgerlaan en Langebringweg, Lyttelton)

Erediens tye

Sondag oggend om 9:00vm
Kinderkerk: tydens erediens
Kategese: na die erediens (ongeveer 10:00vm)

©Kopiereg 2024 | NG Lyttelton Moedergemeente